KontaktSzczecin (91) 812-15-15 | Stargard Szczeciński (91) 834-54-75
Kategoria A Kategoria B Kategoria C Kategoria D Kategoria B+E Kategoria C+E Skonfiguruj swój kurs - zyskaj rabat

"Kwalifikacje kierowcy - pewność pracy" - projekt realizowany w Staszowie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

"Kwalifikacje kierowcy - pewność pracy"

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kto może być Uczestnikiem projektu? Projekt kierowany jest do osób w wieku 21 lat i więcej, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach, w tym do osób:

 • pracujących, uczących, w tym zamieszkujących na obszarze województwa świętokrzyskiego,
 • posiadających prawo jazdy kat. B
 • posiadających profil kandydata na kierowcę PKK uzyskany w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Miasta (właściwym do miejsca zamieszkania - wydania prawo jazdy) - dotyczy kursów prawa jazdy
 • posiadających brak przeciwskazań zdrowotnych oraz psychologicznych do kierowania pojazdami kat. C i/lub D (w zależności od wyboru szkolenia) oraz zawodu kierowcy, (weryfikacja na podstawie orzeczeń i/lub wydanym PKK) - dotyczy kursów kwalifikacji wstępnej przyspieszonej- 
 • które złożyły komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów aplikacyjnych,
 • wnoszących wkład własny o wartości wybranego szkolenia (po wpisaniu na listę uczestników projektu).
   

Dodatkowe punkty podczas rekrutacji:

 • kobiety +4 pkt
 • osoby niepełnosprawne +4 pkt 
 • osoby w wieku 50+ +4 pkt 
 • wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (średnie) +4 pkt
 • mieszkańcy miast średnich tj. Staszów, Sandomierz, Busko-Zdrój + 5 pkt
 • mieszkańcy wsi, bierni zawodowo, długotrwale bezr. +2pkt
 • test motywacji do pracy w BLT + 0-5 pkt

Co w projekcie?


a) blok wysokiej jakości szkoleń zawodowych poprzez realizację kursów prawa jazdy i/lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, np. 
prawo jazdy kat. D lub C lub CE i/lub kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz osób lub rzeczy (KWPD/C)

b) dodatkowo uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, egzamin państwowy,

 

Co po projekcie?

 

PEŁNE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Dzięki uczestnictwu w projekcie można zyskać:

 • kwalifikacje, które są ważne w całej UE - prawo jazdy, kwalifikacja wstępna przyspieszona (kod UE95)
 • stabilną i pewną pracę,

 

Wartość projektu 1.009.812,50 zł w tym wkład EFS 858.340,62 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 - 30.06.2021 r.

Planowana ilość osób: 154 w 15 grupach po około 10 osób w tym:

 • co najmniej 10 kobiet,
 • co najmniej 6 osób w wieku 50+,
 • co najmniej 60 osób o niskich kwalifikacjach (do max ISCED 3 – średnie)
 • co najmniej 30 osób zamieszkujących tereny wiejskie,
 • minimalny wiek 21 lat i więcej, (dla niektórych szkoleń minimalny wiek wynosi 24 lata np. PJ kat. D co jest zaznaczone przy rekrutacji)

 

 

Instrukcja jak złożyć dokumenty rekrutacyjne:

Obecna sytuacja panująca w Polsce i na Świecie wymusiła i na nas wprowadzenie pewnych zmian organizacyjnych, w tym w prowadzeniu rekrutacji do szkoleń i kursów realizowanych w ramach naszej działalności.

Poza komercyjnie prowadzoną działalnością prowadzimy i realizujemy od lat projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W zgodzie z obowiązującymi procedurami i wytycznymi dotychczas prowadzona rekrutacja do projektów prowadzona była wyłącznie w formie stacjonarnej. Od dnia 25.03.2020 wprowadziliśmy dodatkowo rekrutację on-line.

Na czym ona polega? Jak należy złożyć dokumenty aplikacyjne?

pobierz dokumenty aplikacyjne wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami, wypełnij je, podpisz, dostarcz osobiście lub zeskanuj i zaszyfrowanym plikiem wyślij do nas na adres biuro@promot.com.pl

Mając na uwadze wymogi dotyczące ochrony Twoich danych osobowych, na ten etap wystarczy, że załączysz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy i/lub do kierowania pojazdami. W przypadku zakwalifikowania się do projektu, gdy zaprosimy Ciebie na spotkanie, dostarczysz komplet dokumentów wraz z orzeczeniami lekarskimi i psychologicznymi. 

Na tyle, na ile umożliwiają nam przepisy prawa, będziemy prowadzić zajęcia w formie e-learning , zdalnie i/lub indywidualnie dzięki czemu w czasie obowiązkowego #zostańwdomu spożytkujesz ten czas na przyswajanie wiedzy, w tym podnoszeniu swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

 

Dokumenty aplikacyjne: Pobierz -> Wydrukuj -> Wypełnij -> Aplikuj 

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej projektu

Regulamin rekrutacji 

 

Słownik głównych pojęć

UWAGA! Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć orzeczenia lekarskie, psychologiczne i/lub PKK - wymóg formalny.

1)kurs prawa jazdy kat. C/D należy dostarczyć PKK

2)kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej orzeczenia lekarskie i psychologiczne do zawodu kierowcy.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ  

zajęcia praktyczne planowane są indywidualnie

 

Zapytania ofertowe:

aktualnie brak zapytań

Więcej informacji

tel. 604 053 476

biuro@promot.com.pl

 

Projekt i wykonanie: Virtual People Sp. z o.o.
Copyright 2013 © www.igielski.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak większość stron www, także ta używa plików cookies :) a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie.

Ukryj powiadomienie Szczegółowe informacje