KontaktSzczecin (91) 812-15-15 | Stargard Szczeciński (91) 834-54-75
Kategoria A Kategoria B Kategoria C Kategoria D Kategoria B+E Kategoria C+E Skonfiguruj swój kurs - zyskaj rabat

"Pewna praca w transporcie dla osób 30+" - projekt zakończony

  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

"Pewna praca w transporcie dla osób 30+"

 

---------------- PROJEKT ZAKOŃCZONT:----------------------------------------

Nie zdążyłeś/łaś złożyć kompletu dokumentów w czasie prowadzonej rekrutacji? Skorzystaj z naszego bliźniaczego projektu Transport gwarancja pracy dla osób 30+ 

Przyjęcia do projektu realizowane są na bieżąco. Ostateczny termin przyjmowana zgłoszeń może ulec zmianie w związku z wyczerpaniem miejsc. 

Poniżej formularze do pobrania  

---------------------------------------

Kto może być Uczestnikiem projektu? Projekt kierowany jest do osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym do osób:

 • biernych zawodowo (wg definicji wskaźników - słownik pojęć),
 • w momencie przystąpienia do projektu posiadających wiek od 30 lat,
 • posiadających miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) 
 • posiadających wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (czyli średnie), 
 • posiadających prawo jazdy kat. B
 • które złożyły komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów aplikacyjnych.
   

Co w projekcie?

a) identyfikacja potrzeb i diagnoza poprzez doradztwo zawodowe indywidualne (w tym opracowanie indywidualnych planów działań - IPD),
b) pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe poprzez organizacje Giełd Pracy, wsparcie psychologiczno-doradcze, działania Agencji Zatrudnienia, warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, w tym indywidualne zajęcia,
c) blok wysokiej jakości szkoleń zawodowych poprzez realizację kursów i szkoleń wynikających z przeprowadzonego indywidualnego doradztwa zawodowego, przy czym najczęsciej w wyniku diagnozy potrzeb i predyspozycji zawodowych uczestników następuje realizacja kursów prawa jazdy i/lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i innych z branży logistyczno-transportowej, np. prawo jazdy kat. D lub C i CE, przewóz osób/rzeczy (KWPD/C)

 

 

Co po projekcie?


PEWNA PRACA 

Dodatkowo, w ramach projektu, uczestnik może otrzymać:

 • badania lekarskie i psychologiczne,
 • materiały szkoleniowe,
 • egzamin państwowy,
 • stypendium szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdów na szkolenie,
 • zwrot kosztów za opiekę nad dziećmi lub osobami zależnymi w trakcie szkolenia,

Dzięki uczestnictwu w projekcie można zyskać:

 • stabilną i pewną pracę
 • kwalifikacje, które są ważne w całej UE - prawo jazdy, kwalifikacja wstępna i inne,
 • wiedzę, jak poruszać się po rynku pracy

   

Wartość projektu 1 971 709,20 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 1 675 952,82 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 - 31.08.2020 r.

Planowana ilość osób: 94 w 9 grupach po około 10 osób w tym:

 • 94 osoby bierne zawodowo w tym 6 kobiet.

Rekrutacja ma charakter ciągły - co oznacza, iż w każdym momencie można złożyć dokumenty aplikacyjne. Edycje liczą około 10 osób. 

Harmonogram rekrutacji:

I edycja  : 24.10 - 31.10.2018 r. do godz. 15:00 (rekrutacja zakończona)

II edycja : 27.11 - 07.12.2018 r. do godz. 15:00 (lub do wyczerpania miejsc)

III edycja  : 08.01 - 02.02.2019 r. do godz. 15:00 (lub do wyczerpania miejsc)

IV edycja : 12.02 - 22.02.2019 r. do godz. 15:00 (lub do wyczerpania miejsc)

V edycja : 01.04 - 18.04.2019 r. do godz. 15:00 (lub do wyczerpania miejsc)

Va edycja : 19.04 - 06.05.2019 r. do godz. 15:00 (lub do wyczerpania miejsc)

VI edycja : 13.06 - 27.06.2019 r. do godz. 15:00 (lub do wyczerpania miejsc)

VII edycja : 01.10 - 25.10.2019 r. do godz. 15:00 (lub do wyczerpania miejsc)

VIII edycja : 05.12 - 18.12.2019 r. do godz. 15:00 (lub do wyczerpania miejsc)

IX edycja : 25.05 - 05.06.2020 r. do godz. 15:00 (lub do wyczerpania miejsc)

Instrukcja jak złożyć dokumenty rekrutacyjne:

Obecna sytuacja panująca w Polsce i na Świecie wymusiła i na nas wprowadzenie pewnych zmian organizacyjnych, w tym w prowadzeniu rekrutacji do szkoleń i kursów realizowanych w ramach naszej działalności.

Poza komercyjnie prowadzoną działalnością prowadzimy i realizujemy od lat projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W zgodzie z obowiązującymi procedurami i wytycznymi dotychczas prowadzona rekrutacja do projektów prowadzona była wyłącznie w formie stacjonarnej. Od dnia 25.03.2020 wprowadziliśmy dodatkowo rekrutację on-line.

Na czym ona polega? Jak należy złożyć dokumenty aplikacyjne?

pobierz dokumenty aplikacyjne wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami, wypełnij je, podpisz, dostarcz osobiście lub zeskanuj i zaszyfrowanym plikiem wyślij do nas na adres natalia.walus@igielski.com.pl.

Mając na uwadze wymogi dotyczące ochrony Twoich danych osobowych, na ten etap wystarczy, że załączysz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy i/lub do kierowania pojazdami. W przypadku zakwalifikowania się do projektu, gdy zaprosimy Ciebie na spotkanie, dostarczysz komplet dokumentów wraz z orzeczeniami lekarskimi i psychologicznymi. 

Na tyle, na ile umożliwiają nam przepisy prawa, będziemy prowadzić zajęcia w formie e-learning , zdalnie i/lub indywidualnie dzięki czemu w czasie obowiązkowego #zostańwdomu spożytkujesz ten czas na przyswajanie wiedzy, w tym podnoszeniu swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych , a nawet nauczysz się jak odnaleźć się na rynku pracy, jak sporządzić życiorys zawodowy i prowadzić rozmowy kwalifikacyjne.

Zespół Grupy IGIELSKI  

 

Dokumenty aplikacyjne: Pobierz -> Wydrukuj -> Wypełnij -> Aplikuj 

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00

Formularze do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej projektu

Oświadczenie o bierności zawodowej

Regulamin rekrutacji

Regulamin kursu

Słownik głównych pojęć

Harmonogramy Szkoleń:

Zajęcia są przekazywane indywidualnie uczestnikom przed zajęciami.

Czas realizacji szkoleń jest zindywidualizowana i wynika z ilości godzin oraz wyboru szkolenia/kursu w wyniku doradztwa zawodowego, poniżej przykładowe najczęściej realizowane kursy tj. :

1) prawo jazdy kat. D + KWP - czas realizacji zajęć około 3 miesięce 

3) prawo jazdy kat. C + KWP - czas realizacji zajęć od 3 do 4 miesięcy

3) prawo jazdy kat. CE + KWP - czas realizacji zajęć od 3 do 4 miesięcy

w przypadku realizacji innych szkoleń/kursów czas trwania jest zindywidualizowany i wynika bezpośrednio z doradztwa zawodowego. 

Zapytania ofertowe:

Aktualnie nie są przeprowadzane zapytania ofertowe

Więcej informacji

tel. 91 812 15 15

igielski@igielski.com.pl

Projekt i wykonanie: Virtual People Sp. z o.o.
Copyright 2013 © www.igielski.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak większość stron www, także ta używa plików cookies :) a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie.

Ukryj powiadomienie Szczegółowe informacje