KontaktSzczecin (91) 812-15-15
Kategoria A Kategoria B Kategoria C Kategoria D Kategoria B+E Kategoria C+E

Bezpłatne szkolenia bezrobotnych

„Młodzi kierowcy autobusów na start!” to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Realizatorem projektu jest  Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski, a partnerem Centrum Szkolenia Igielski.

Wsparciem zostanie objętych 168 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotnych. Grupą docelową projektu są osoby w wieku 20 lat 9 m-cy – 24 lata włącznie zamieszkujące obszar powiatów – m. Szczecin, gryfiński, goleniowski, policki, stargardzki. Kandydaci na szkolenia muszą posiadać prawo jazdy kat. B.

Projekt obejmuje następujące rodzaje działań:

1) Doradztwo zawodowe grupowe (4 godz.) i indywidualne (4 godz.), w tym opracowanie indywidualnych planów działania (IPD),

2)   Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 8 godz.,

3)   Wsparcie psychologiczno-doradcze – 2 godz.,

4)   Kurs prawa jazdy kat. D:

a)      teoria – 20 godzin,

b)      praktyka – 60 godzin,

c)      egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny – 1 godzina,

d)      egzamin państwowy w WORD Szczecin,

e)      materiały szkoleniowe,

f)       stypendium szkoleniowe.

5)  Kurs Kwalifikacji Wstępnej:

a)      teoria – 260 godz. ,

b)      praktyka – 16 godz. w ruchu drogowym + 2 godz. na symulatorze jazdy autobusem w warunkach specjalnych,

c)       szkolenie z ekojazdy i bezpiecznej jazdy na symulatorze – 2 godz. i w ruchu drogowym – 3 godz.,

d)      zajęcia praktyczne z manewrowania po zajezdni autobusowej – 2 godz,

e)      stypendium szkoleniowe.

6)  Zajęcia z obsługi klienta – pasażera – 5 godz. 

7) Staż w przedsiębiorstwie autobusowym (4 tygodnie) – zapewniony nadzór opiekuna, wypłacane stypendium stażowe .

8) Pomoc w znalezieniu pracy – kontakt z firmami autobusowymi, organizacja przez projektodawcę giełd pracy.

Wszystkie świadczenia są bezpłatne, a dodatkowo uczestnicy projektu otrzymają stypendium szkoleniowe i stażowe. Projekt pokrywa również koszty związane z dojazdem na miejsce szkoleń i opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Preferencje na etapie rekrutacji otrzymają:

  • kobiety,
  • osoby o wykształceniu średnim lub niższym,
  • osoby zamieszkujące na terenach wiejskich,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby bez kwalifikacji zawodowych,
  • osoby bez doświadczenia zawodowego.

Informacje na temat kursów oraz terminach przeprowadzania szkoleń dla poszczególnych edycji będą dostępne na naszych stronach internetowych www.atj.szczecin.pl, www.igielski.com.pl oraz w Biurze Projektu, które mieści się na:

 al. Bohaterów Warszawy 18/1 w godz. 10-17
tel. kontaktowy 91 812 15 15

 

Prawo jazdy, kwalifikacje, staż, zatrudnienie – to Twój cel! 

 

Szczególnie zapraszamy Panie!

W związku z pojawiającymi się pytaniami nt. projektu "Młodzi kierowcy autobusów na start!" informujemy, że uczestnikiem projektu może być nie tylko osoba zarejestrowana w urzędzie pracy, ale również tzw. osoba nieaktywna zawodowo (niezarejestrowana w urzędzie).

Pliki do pobrania:

  • Oświadczenie o spełnianiu wymagań grupy docelowej (*.pdf)
  • Oświadczenie kandydata (*.pdf)
  • Formularz zgloszeniowy (*.pdf)
  • Regulamin (*.pdf)

 Zachęcamy do obejrzenia filmu z organizowanej w ramach projektu Giełdy Pracy kliknij

 

Projekt i wykonanie: Virtual People Sp. z o.o.
Copyright 2013 © www.igielski.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak większość stron www, także ta używa plików cookies :) a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie.

Ukryj powiadomienie Szczegółowe informacje