KontaktSzczecin (91) 812-15-15
Kategoria A Kategoria B Kategoria C Kategoria D Kategoria B+E Kategoria C+E

Kurs Instruktora - Wykładowcy Nauki Jazdy

 

 

 

  Możliwość dofinansowania kursu ze środków UE nawet do 80%!!

 

 

Warunki przyjęcia na kurs dla kandydatów na instruktora nauki jazdy

 1. posiadanie prawa jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,

W trakcie trwania kursu kompletujesz:

 1. ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora
 2. ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora
 3. Zaświadczenie o niekaralności - osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
   

Niezbędne dokumenty:

 1. Deklaracja przyjęcia na kurs;
 2. Kserokopia prawa jazdy;
 3. Kserokopia dowodu osobistego;
 4. Zaświadczenie o niekaralności (Sąd Okręgowy),
 5. Ważne badania lekarskie i psychologiczne dla instruktora nauki jazdy;
 6. Aktualna fotografia 3,5 x 4,5

Cennik

 

Uwaga! Możliwość dofinansowania kursu ze środków UE nawet do 80%


PROGRAM KURSU
Przedmiot Ilość godzin
PSYCHOLOGIA 10
METODYKA NAUCZANIA 50
PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO 30
TECHNIKA KIEROWANIA POJAZDEM 18
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO 10
ZASADY PROWADZENIA OSK 6
TECHNIKA I TAKTYKA JAZDY *
2 + 5 *
PRAKTYKA INSTRUKTORSKA 84
RAZEM GODZIN 215

 * Koszt kursu nie obejmuje zajęć z "Technika i taktyka jazdy" które są realizowane w dowolnym ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Zajęcia składają się z 2 h zajęć teoretycznych oraz 5 h zajęć praktycznych. Koszt (w zależności od ODTJ oraz kat. prawa jazdy) wynosi od ok. 400 zł do 1000 zł). 
 

Projekt i wykonanie: Virtual People Sp. z o.o.
Copyright 2013 © www.igielski.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak większość stron www, także ta używa plików cookies :) a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie.

Ukryj powiadomienie Szczegółowe informacje