KontaktSzczecin (91) 812-15-15
Kategoria A Kategoria B Kategoria C Kategoria D Kategoria B+E Kategoria C+E

"Kwalifikacje kierowcy - pewna praca"- projekt zakończony

    

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

"Kwalifikacje kierowcy - pewna praca"

 

--------Realizacja projektu ZAKOŃCZONA------

dziękujemy za tak ogromne zainteresowanie projektem ;) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt kierowany był do osób w wieku 21 lat i więcej, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach, w tym do osób:

 • pracujących, uczących, w tym zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego,
 • posiadających prawo jazdy kat. B
 • posiadających profil kandydata na kierowcę PKK uzyskany w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Miasta (właściwym do miejsca zamieszkania - wydania prawo jazdy)
 • posiadających brak przeciwskazań zdrowotnych oraz psychologicznych do kierowania pojazdami kat. C i/lub D (w zależności od wyboru szkolenia) oraz zawodu kierowcy, (weryfikacja na podstawie orzeczeń i/lub wydanym PKK) -  zobacz gdzie można zrobić badania 
 • które złożyły komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów aplikacyjnych,
 • wnoszących 10% wkładu własnego wartości wybranego szkolenia (po wpisaniu na listę uczestników projektu).
   

Dodatkowe punkty podczas rekrutacji:

 • kobiety +5 pkt
 • wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (średnie) +5 pkt
 • aktualne zatrudnienie w branży logistyczno-transportowej wraz z uzasadnieniem potrzeby zdobycia dodatkowych kwalifikacji +2pkt
 • rozmowa kwalifikacyjna +3 pkt

Co w projekcie?

a) doradztwo edukacyjno – zawodowe,
b) blok wysokiej jakości szkoleń zawodowych poprzez realizację kursów prawa jazdy i/lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, np. 
prawo jazdy kat. D lub C lub CE i/lub kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz osób lub rzeczy (KWPD/C)

c) dodatkowo uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, zajęcia z eko i bezpiecznej jazdy, egzamin państwowy,

Co po projekcie?

 

Wartość projektu 1.854.660,00 zł w tym wkład EFS 1.669.194,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 - 31.12.2019 r.

Z projektu skorzystało 300 osób w 30 grupach po około 10 osób w tym:

 • 32 kobiety (planowano 18 kobiet),
 • 225 osób o niskich kwalifikacjach (planowano 165 osób o niskich kwalifikacjach (do max ISCED 3 – średnie)

Harmonogram rekrutacji:

1)    prawo jazdy kat. C 

- wkład własny poniesiony przez uczestnika – około 410 zł

I edycja – 10 osób : 01-03.2018
rekrutacja
styczeń 2018 r.
II edycja – 10 osób : 10-12.2018
rekrutacja
03.09 - 21.09.2018 r. godz. 15:00 
III edycja – 10 osób : 01-03.2019
rekrutacja 
03.12 - 13.12.2018 r. godz. 15:00
IV edycja – 10 osób : 04-06.2019
rekrutacja 
04.03 - 14.03.2019 r. godz. 15:00
V edycja – 10 osób : 07-09.2019
rekrutacja 
03.06 - 19.06.2019 r. godz. 15:00

2)    prawo jazdy kat. C+E 

- wkład własny poniesiony przez uczestnika – około 434 zł

I edycja – 10 osób : 04-06.2018 
rekrutacja
16.03 - 29.03.2018 r. godz. 15:00

II edycja – 10 osób : 04-06.2019 
rekrutacja 
04.03 - 14.03.2019 r. godz. 15:00

3)    prawo jazdy kat. D po B (osoby posiadające tylko kat. B)

- wkład własny poniesiony przez uczestnika – około 650 zł

I edycja – 10 osób : 01-03.2019 
rekrutacja
03.12 - 13.12.2018 r. godz. 15:00
II edycja – 10 osób : 07-09.2019 
rekrutacja 
03.06 - 19.06.2019 r. godz. 15:00

4)    prawo jazdy kat. D po C (osoby posiadające kat. C)

- wkład własny poniesiony przez uczestnika – około 490 zł

I edycja – 10 osób : 04-06.2019 
rekrutacja 
04.03 - 14.03.2019 r. godz. 15:00

5)    kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. D (KWP D) 

- wkład własny poniesiony przez uczestnika – około 489 zł

I edycja – 10 osób : 10-11.2018
rekrutacja 
10.09 - 21.09.2018 r. godz. 15:00
II edycja – 10 osób : 01-02.2019
rekrutacja 
03.12 - 20.12.2018 r. godz. 15:00
III edycja – 10 osób : 04-05.2019
rekrutacja 
04.03 - 22.03.2019 r. godz. 15:00
IV edycja – 10 osób : 07-08.2019
rekrutacja
13.06 - 27.06.2019 r. godz. 15:00

6)    kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C (KWP C) 

- wkład własny poniesiony przez uczestnika – około 489 zł

I edycja – 10 osób : 01-02.2018
rekrutacja
styczeń 2018 r.
II edycja – 10 osób : 04-05.2018
rekrutacja 
16.03 - 29.03.2018 r. godz. 15:00
III edycja – 10 osób : 05-06.2018
rekrutacja
09.04 - 25.04.2018 r. godz. 15:00
IV edycja – 10 osób : 07-08.2018
rekrutacja
11.06 - 28.06.2018 r. godz. 15:00
V edycja – 10 osób : 08-09.2018
rekrutacja
25.07 - 09.08.2018 r. godz. 15:00
VI edycja – 10 osób : 10-11.2018
rekrutacja 
10.09 - 27.09.2018 r. godz. 15:00
VII edycja – 10 osób : 11-12.2018
rekrutacja
08.10 - 25.10.2018 r. godz. 15:00
VIII edycja – 10 osób : 01-02.2019
rekrutacja
03.12 - 20.12.2018 r. godz. 15:00
IX edycja – 10 osób : 02-03.2019
rekrutacja
21.01 - 04.02.2019 r. godz. 15:00
X edycja – 10 osób : 04-05.2019
rekrutacja
04.03 - 22.03.2019 r. godz. 15:00
XI edycja – 10 osób : 05-06.2019
rekrutacja
07.05 - 17.05.2019 r. godz. 15:00
XII edycja – 10 osób : 07-08.2019
rekrutacja 
13.06 - 27.06.2019 r. godz. 15:00
XIII edycja – 10 osób : 08-09.2019
rekrutacja 
15.07 - 29.07.2019 r. godz. 15:00
XIV edycja – 10 osób : 10-11.2019
rekrutacja
02.09. - 12.09.2019 r. godz. 15:00
XV edycja – 10 osób : 11-12.2019
rekrutacja
02.10 - 15.10.2019 r. godz. 15:00

 

7)    kwalifikacja wstępna do kat. D (KW D) 

- wkład własny poniesiony przez uczestnika – około 870 zł

      I edycja – 10 osób : 04-06.2019

rekrutacja 01.08 - 30.08.2019 r. godz. 15:00

rekrutacja 02.10 - 10.10.2019 r. godz. 15:00

 

Więcej informacji

tel. 91 812 15 15

igielski@igielski.com.pl

 

Projekt i wykonanie: Virtual People Sp. z o.o.
Copyright 2013 © www.igielski.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak większość stron www, także ta używa plików cookies :) a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie.

Ukryj powiadomienie Szczegółowe informacje