KontaktSzczecin (91) 812-15-15 | Stargard Szczeciński (91) 834-54-75
Kategoria A Kategoria B Kategoria C Kategoria D Kategoria B+E Kategoria C+E Skonfiguruj swój kurs - zyskaj rabat

"Kwalifikacje kierowcy - pewna praca"

    

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

"Kwalifikacje kierowcy - pewna praca"

 

---------------- Najbliższa REKRUTACJA:----------------------------------------

XI edycja: 02.10 - 15.10.2019 do g. 15:00 

Kwalifikacja wstępna do kat. D lub C ( KWD / KWC ) - planowana ilość osób - 6 (osoby planujące realizację kurs prawo jazdy kat. D lub prawo jazdy kat. C)  (minimalny wiek uczestnika - 18 lat) 

XXVIII edycja: 02.10 - 10.10.2019 do g. 15:00

Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. D,DE ( KWPD ) - planowana ilość osób - 8  (osoby posiadająca co najmniej prawo jazdy kat. D lub realizujące/planujące kurs prawo jazdy kat. D,DE ) (minimalny wiek uczestnika - 24 lata)

XXX edycja: 21.10 - 31.10.2019 do g. 15:00 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C,CE ( KWPC ) - planowana ilość osób - 9  (osoby posiadająca co najmniej prawo jazdy kat. C lub realizujące/planujące kurs prawo jazdy kat. C,CE ) (minimalny wiek uczestnika - 21 lat)

Poniżej formularze do pobrania  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kto może być Uczestnikiem projektu? Projekt kierowany jest do osób w wieku 21 lat i więcej, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach, w tym do osób:

 • pracujących, uczących, w tym zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego,
 • posiadających prawo jazdy kat. B
 • posiadających profil kandydata na kierowcę PKK uzyskany w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Miasta (właściwym do miejsca zamieszkania - wydania prawo jazdy)
 • posiadających brak przeciwskazań zdrowotnych oraz psychologicznych do kierowania pojazdami kat. C i/lub D (w zależności od wyboru szkolenia) oraz zawodu kierowcy, (weryfikacja na podstawie orzeczeń i/lub wydanym PKK) -  zobacz gdzie można zrobić badania 
 • które złożyły komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów aplikacyjnych,
 • wnoszących 10% wkładu własnego wartości wybranego szkolenia (po wpisaniu na listę uczestników projektu).
   

Dodatkowe punkty podczas rekrutacji:

 • kobiety +5 pkt
 • wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (średnie) +5 pkt
 • aktualne zatrudnienie w branży logistyczno-transportowej wraz z uzasadnieniem potrzeby zdobycia dodatkowych kwalifikacji +2pkt
 • rozmowa kwalifikacyjna +3 pkt

Co w projekcie?

a) doradztwo edukacyjno – zawodowe,
b) blok wysokiej jakości szkoleń zawodowych poprzez realizację kursów prawa jazdy i/lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, np. 
prawo jazdy kat. D lub C lub CE i/lub kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz osób lub rzeczy (KWPD/C)

c) dodatkowo uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, zajęcia z eko i bezpiecznej jazdy, egzamin państwowy,

 

Co po projekcie?

 

PEŁNE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Dzięki uczestnictwu w projekcie można zyskać:

 • kwalifikacje, które są ważne w całej UE - prawo jazdy, kwalifikacja wstępna przyspieszona (kod UE95)
 • stabilną i pewną pracę,

 

Wartość projektu 1.854.660,00 zł w tym wkład EFS 1.669.194,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 - 31.12.2019 r.

Planowana ilość osób: 300 w 30 grupach po około 10 osób w tym:

 • co najmniej 18 kobiet,
 • co najmniej 165 osób o niskich kwalifikacjach (do max ISCED 3 – średnie)
 • minimalny wiek 21 lat i więcej, (dla niektórych szkoleń minimalny wiek wynosi 24 lata np. PJ kat. D co jest zaznaczone przy rekrutacji)

Rekrutacja ma charakter ciągły - co oznacza, iż w każdym momencie można złożyć dokumenty aplikacyjne.

Przewidziana realizacja szkoleń z planowaną ilością uczestników oraz przybliżony termin rekrutacji:

1)    prawo jazdy kat. C 

- wkład własny poniesiony przez uczestnika – około 410 zł

I edycja – 10 osób : 01-03.2018
rekrutacja
styczeń 2018 r.
II edycja – 10 osób : 10-12.2018
rekrutacja
03.09 - 21.09.2018 r. godz. 15:00 
III edycja – 10 osób : 01-03.2019
rekrutacja 
03.12 - 13.12.2018 r. godz. 15:00
IV edycja – 10 osób : 04-06.2019
rekrutacja 
04.03 - 14.03.2019 r. godz. 15:00
V edycja – 10 osób : 07-09.2019
rekrutacja 
03.06 - 19.06.2019 r. godz. 15:00

2)    prawo jazdy kat. C+E 

- wkład własny poniesiony przez uczestnika – około 434 zł

I edycja – 10 osób : 04-06.2018 
rekrutacja
16.03 - 29.03.2018 r. godz. 15:00

II edycja – 10 osób : 04-06.2019 
rekrutacja 
04.03 - 14.03.2019 r. godz. 15:00

3)    prawo jazdy kat. D po B (osoby posiadające tylko kat. B)

- wkład własny poniesiony przez uczestnika – około 650 zł

I edycja – 10 osób : 01-03.2019 
rekrutacja
03.12 - 13.12.2018 r. godz. 15:00
II edycja – 10 osób : 07-09.2019 
rekrutacja 
03.06 - 19.06.2019 r. godz. 15:00

4)    prawo jazdy kat. D po C (osoby posiadające kat. C)

- wkład własny poniesiony przez uczestnika – około 490 zł

I edycja – 10 osób : 04-06.2019 
rekrutacja 
04.03 - 14.03.2019 r. godz. 15:00

5)    kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. D (KWP D) 

- wkład własny poniesiony przez uczestnika – około 489 zł

I edycja – 10 osób : 10-11.2018
rekrutacja 
10.09 - 21.09.2018 r. godz. 15:00
II edycja – 10 osób : 01-02.2019
rekrutacja 
03.12 - 20.12.2018 r. godz. 15:00
III edycja – 10 osób : 04-05.2019
rekrutacja 
04.03 - 22.03.2019 r. godz. 15:00
IV edycja – 10 osób : 07-08.2019
rekrutacja
13.06 - 27.06.2019 r. godz. 15:00

6)    kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C (KWP C) 

- wkład własny poniesiony przez uczestnika – około 489 zł

I edycja – 10 osób : 01-02.2018
rekrutacja
styczeń 2018 r.
II edycja – 10 osób : 04-05.2018
rekrutacja 
16.03 - 29.03.2018 r. godz. 15:00
III edycja – 10 osób : 05-06.2018
rekrutacja
09.04 - 25.04.2018 r. godz. 15:00
IV edycja – 10 osób : 07-08.2018
rekrutacja
11.06 - 28.06.2018 r. godz. 15:00
V edycja – 10 osób : 08-09.2018
rekrutacja
25.07 - 09.08.2018 r. godz. 15:00
VI edycja – 10 osób : 10-11.2018
rekrutacja 
10.09 - 27.09.2018 r. godz. 15:00
VII edycja – 10 osób : 11-12.2018
rekrutacja
08.10 - 25.10.2018 r. godz. 15:00
VIII edycja – 10 osób : 01-02.2019
rekrutacja
03.12 - 20.12.2018 r. godz. 15:00
IX edycja – 10 osób : 02-03.2019
rekrutacja
21.01 - 04.02.2019 r. godz. 15:00
X edycja – 10 osób : 04-05.2019
rekrutacja
04.03 - 22.03.2019 r. godz. 15:00
XI edycja – 10 osób : 05-06.2019
rekrutacja
07.05 - 17.05.2019 r. godz. 15:00
XII edycja – 10 osób : 07-08.2019
rekrutacja 
13.06 - 27.06.2019 r. godz. 15:00
XIII edycja – 10 osób : 08-09.2019
rekrutacja 
15.07 - 29.07.2019 r. godz. 15:00
XIV edycja – 10 osób : 10-11.2019
rekrutacja
02.09. - 12.09.2019 r. godz. 15:00
XV edycja – 10 osób : 11-12.2019
rekrutacja
02.10 - 15.10.2019 r. godz. 15:00

 

7)    kwalifikacja wstępna do kat. D (KW D) 

- wkład własny poniesiony przez uczestnika – około 870 zł

      I edycja – 10 osób : 04-06.2019

rekrutacja 01.08 - 30.08.2019 r. godz. 15:00

rekrutacja 02.10 - 10.10.2019 r. godz. 15:00

 

Dokumenty aplikacyjne: Pobierz -> Wydrukuj -> Wypełnij -> Aplikuj 

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej projektu

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej osoby pracujące

Regulamin rekrutacji

Regulamin kursu

Słownik głównych pojęć

UWAGA! Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć orzeczenia lekarskie, psychologiczne i/lub PKK - wymóg formalny.

1)kurs prawa jazdy kat. C/D należy dostarczyć PKK

2)kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej orzeczenia lekarskie i psychologiczne do zawodu kierowcy. zobacz gdzie można zrobić badania  

HARMONOGRAM SZKOLEŃ 

edycja XXIIIa - KWPC

zajęcia praktyczne planowane są indywidualnie

edycja XXIV - PJC

zajęcia praktyczne planowane są indywidualnie

edycja XXV - PJD

zajęcia praktyczne planowane są indywidualnie

Zapytania ofertowe:

06.10.2019 - część specjalistyczna kurs kwalifikacji wstępnej do bloku programowego C1, C1+E, C, C+E

zapytanie ofertowe

załacznik nr 1

załacznik nr 2a

załącznik nr 2b

załacznik nr 3

załacznik nr 3a

załacznik nr 4

załacznik nr 5

 

Więcej informacji

tel. 91 812 15 15

igielski@igielski.com.pl

 

Projekt i wykonanie: Virtual People Sp. z o.o.
Copyright 2013 © www.igielski.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak większość stron www, także ta używa plików cookies :) a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie.

Ukryj powiadomienie Szczegółowe informacje