KontaktSzczecin (91) 812-15-15
Kategoria A Kategoria B Kategoria C Kategoria D Kategoria B+E Kategoria C+E

"Europejski kierowca zawodowy" - projekt ogólnopolski - Projekt zakończony

         

Projekt współifnansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem głównym projektu było podniesienie potencjału wiedzy oraz aktualizacja uprawnień 2550 pracowników lub pracodawców z mikro i małych przedsiębiorstw z branży logistyczno-transportowej.
Cele szczegółowe:
- poinformowanie jak najszerszej grupy potencjalnych BO z sektora mikro i małych przedsiębiorstw o szkoleniach i zachęcenie ich do udziału w projekcie
- wyposażenie BO w aktualne dokumenty i wiedzę z dziedziny transportu przydatną na stanowisku kierowcy zawodowego autobusu lub samochodu ciężarowego
- uaktualnienie uprawnień lekarskich i psychologicznych BO
- uaktualnienie uprawnień zawodowych 2550 kierowców kat. C lub D z mikro i małych przedsiębiorstw.

Grupę docelową projektu stanowili pracownicy mikro lub małych przedsiębiorstw skierowani przez swoich pracodawców lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w sektorze mikro lub małych przedsiębiorstw. Będą to kierowcy posiadający prawo jazdy kat. C lub D. Osoby w wieku powyżej 40 lat, czyli zobowiązane zweryfikować swoje uprawnienia, stanowiły znaczną grupę uczestników projektu.
Uczestnikami szkoleń (projektu) mogli być WYŁĄCZNIE pracodawcy i pracownicy mikro i małych przedsiębiorstw.
Zatem uczestnikami szkoleń byli:
a)      osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
b)      pracownicy zatrudnieni w mikro przedsiębiorstwie
c)      pracownicy zatrudnienie w małym przedsiębiorstwie

Ogółem w projekcie mogło uczestniczyć nie więcej niż 15% pracowników z jednego przedsiębiorstwa.
Ponad połowę uczestników projektu stanowiły osoby powyżej 45 roku życia.

Ponadto w projekcie przyjęto następujący podział ilości BO z danego typu przedsiębiorstwa:
a)      samozatrudnieni – 450 BO
b)      zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach – 1 100 BO
c)      zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach – 1 000 BO
Daje to łączną sumę 2 550 BO podzielonych na 170 edycji szkoleniowych.


Szkolenie okresowe realizowane było w następujących województwach:
- dolnośląskie,
- lubuskie,
- łódzkie,
- mazowieckie,
- pomorskie,
- podkarpackie,
- podlaskie,
- śląskie,
- świętokrzyskie,
- warmińsko - mazurskie,
- wielkopolskie,
- zachodniopomorskie.


Część wydatków projektu (związana ze szkoleniami) objętych było pomocą publiczną. Wkład prywatny Beneficjenta pomocy –  wymagany od przedsiębiorstw delegujących swoich pracowników na szkolenia oraz od przedsiębiorców uczestniczących w szkoleniach. Przedsiębiorcy zobowiązani byli do uiszczenia wkładu prywatnego w formie pieniężnej w wysokości ok. 200,00 zł. na wyodrębniony rachunek bankowy.


W ramach powyższej kwoty uczestnicy uzyskują:
- badania lekarskie,
- badania psychologiczne,
- materiały dydaktyczne,
- szkolenie okresowe,
- catering.

ZAPYTANIA OFERTOWE:
1. Opracowanie i dostawa materiałów promocyjnych oraz umieszczanie ogłoszeń w prasie regionalnej i ogólnopolskiej
Pobierz zapytanie ofertowe - zakończono
Pobierz załącznik do zapytania ofertowego - zakończono

2. Dostawa materiałów dydaktycznych
Pobierz zapytanie ofertowe - zakończono
Pobierz załącznik do zapytania ofertowego - zakończono

3. Usługa medyczna w zakresie badań dla kandydatów szkolenie okresowe - 19.11.2009 r.
Pobierz zapytanie ofertowe - zakończono
Pobierz załącznik do zapytania ofertowego - zakończono

4. Usługa medyczna w zakresie badań dla kandydatów na szkolenie okresowe - 20.11.2009 r.
Pobierz zapytanie ofertowe - zakończono - nierozstrzygnięte w części 11, 15, 17
Pobierz załącznik do zapytania ofertowego - zakończono - nierozstrzygnięte w części 11, 15, 17

5. Usługi szkoleniowe w zakresie szkolenia okresowego
Pobierz zapytanie ofertowe - zakończono
Pobierz załącznik do zapytania ofertowego - zakończono

więcej na stronie internetowej projektu http://www.atjigielski.eu/

Projekt i wykonanie: Virtual People Sp. z o.o.
Copyright 2013 © www.igielski.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jak większość stron www, także ta używa plików cookies :) a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie.

Ukryj powiadomienie Szczegółowe informacje