1. Dane personalne
2. Miejsce urodzenia
3. Adres zamieszkania
4. Dane kontaktowe
5. Wykształcenie
6. Kierunek/specjalizacja wykształcenia
7. Kwalifikacje
Kat. Data uzyskania Data ważności Kod wspólnotowy
B
C1
C
D1
C1E
CE
D1E
DE
Kurs Do bloku tematycznego C1, C, C1+E, C+E Do bloku tematycznego D1,D,D1+E,D+E
Szkolenie okresowe
Kwalifikacja wstępna/przyspieszona
ADR - kurs podstawowy - klasa 2,3,4,5,6,8,9 N/D
ADR - cysterny N/D
ADR - klasa 1 N/D
8. Poziom znajomości języków obcych
język brak podst. średni zaawan. biegły
angielski
niemiecki
rosyjski
inny
9. Znajomość obsługi komputera
10. Historia zatrudnienia
Nazwa pracodawcy okres zatrudnienia stanowisko
11. Aktualny status
12. Dyspozycyjność
dni godziny
poniedziałek - piątek
weekend
inna
13. Gotowość podjęcia pracy
14. Charakter pracy, którą Pan/Pani chce wykonywać
15. Niekaralność
16. Wymagane wynagrodzenie
17. Informacje dodatkowe (np. odbywane kursy, szkolenia)
podaj wynik dodawania liczb 10 i 4.
Akceptacja i wysłanie formularza

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833). Świadom jest faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.